نهال گردو در تبریز

فروش نهال گردو شیلی

 نهال گردو شیلی : زود به بار می نشیند... و پوست آن کاغذی می باشد پرورش  نهال  گردو به زمانهای بسیار دور و نامعلوم بر می گردد. گفته می شود که

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۵۸ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی