نهال گلابی در تبریز

فروش نهال گلابی درگزی

 نهال گلابی درگزی : درخت آن هرمی شکل،پرمحصول... درشت می باشد. نهال  گلابی: درخت  گلابی اروپاییpyrus communis به...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۲۰ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی

نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی(میاندوآب)

شرکت  نهالستان و  نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی،"آذربایجان" اولین شرکت ترانزیت داخلی و خارجی پسته و 4 رقم  نهال فندق-و انواع پایه های  گلابی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۲۰ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی